OUROBOROS - GOLD | Kāhiko Badali

OUROBOROS - GULA